บริษัท ไอโมทีฟ จำกัด
กำลังเปิดรับสมัคร ทีมงาน โทรคม งาน Outdoor เพื่อขยายสัญญาณ 5G 
ช่องทางติดต่อ :

Facebook: https://www.facebook.com/imotif.io

โทร : 081-7202966
email: jobs@imotif.io
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงาน: สุทธิสาร กรุงเทพ
พื้นที่ทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
 

ตำแหน่งที่รับ // updated July 2021
– Outdoor Site Engineer
– Junior IBC Site Engineer
– Report/Support Team

 
Outdoor Site Engineer
Report/Support Team
IMOTIF Rigger
ทีมงานติดตั้ง
คุณสมบัติ :
– มีประสบการณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
– หัวหน้าทีมงาน มีใบผ่านการอบรมที่สูง ผ่านการอบรมช่างไฟฟ้า
– มีใบขับขี่รถยนต์
– ไม่ทิ้งงาน
หน้าที่ ภาระกิจ :
– ทำงานเป็นทีมกับ Site Engineer
– ติดตั้งด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐาน แล้วเสร็จตามกำหนด กรอบเวลา
 

Site Engineer:

Responsibilities:

 • Supervise the installation of Node B of major telecom vendors such as Ericsson, Huawei, ZTE or Nokia
 • Node B Commissioning
 • Quality control, report checking, and acceptance test with the customer
 • Supervise and manage subcontractors for all installation work

Sale Engineer:

Responsibilities:

 • Prepare and deliver technical presentations explaining products or services to existing and prospective customers
 • Talk with customers and engineers to assess equipment needs and to determine system requirements
 • Collaborate with sales teams to understand customer requirements and provide sales support
 • Secure and renew orders and arrange delivery
 • Plan and modify products to meet customer needs
 • Help clients solve problems with installed equipment
 • Recommend improved materials or machinery to customers, showing how changes will lower costs or increase production
 • Help in researching and developing new products

Ruby On Rails Developer
Responsibilities:

 • Build a pixel-perfect web app with Ruby on Rails framework based on customer requirements.
 • Fix bugs and performance bottlenecks for performance
 • Write RSpec tests to ensure the product is of the highest quality.

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, or any related
 • At least 2 years of experience in Software Development
 • Programming language skill of Ruby on Rails as a main programming language
 • Understanding of REST APIs
  Proficient understanding of code versioning tools such as Git, GitHub/Bitbucket
 • Problem-solving skill, team player, energetic, work well under pressure, good interpersonal skill

Job Type: Full-time

React Native Developer

Responsibilities:

 • Build a pixel-perfect app with React Native based on customer requirements.
 • Fix bugs and performance bottlenecks for performance that feels native.
  Write automated tests.
 • Constantly upgrade React Native version to the latest version. It’s moving very fast!!

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or any related
 • At least 2 years of experience in Software Development
 • Programming language skill of JavaScript as the main programming language
 • Understanding of REST APIs
 • Proficient understanding of code versioning tools such as Git, GitHub/Bitbucket
 • Problem-solving skill, team player, energetic, work well under pressure, good interpersonal skill

Job Type: Full-time

ที่อยู่:

บริษัท ไอโมทีฟ จำกัด
86/32 ซ.วัดประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5
แขวงถนนนครชัยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ส่งประวัติการทำงานได้ที่  jobs@imotif.io หรือติดตาม web imotif.io สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม