บริษัท ไอโมทีฟ จำกัด
กำลังเปิดรับสมัคร ทีมงาน โทรคม งาน Outdoor เพื่อขยายสัญญาณ 5G 
ช่องทางติดต่อ :

Facebook: https://www.facebook.com/imotif.io

โทร : 081-7202966
email: jobs@imotif.io
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงาน: สุทธิสาร กรุงเทพ
พื้นที่ทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
 
ตำแหน่งที่รับ
ช่างปีนเสาสัญญาณ
คุณสมบัติ :
– ไม่กลัวความสูง
– ขับรถได้ มีใบขับขี่รถยนต์
– มีใบอบรมที่สูงเริ่มงานได้ทันที แต่ถ้าไม่มี เราส่งอบรมฟรี
– มีความรู้เบื้องต้นด้านงานไฟฟ้า
หน้าที่ ภาระกิจ :
– ปีนเสา ถ่ายรูป อุปกรณ์บนเสาสัญญาณ
– วัดค่ามุม ปรับองศา สายอากาศ
– วาดแบบ ร่างแบบอุปกรณ์
– แก้ไข Alarm เบื้องต้นได้
IMOTIF Rigger
ทีมงานติดตั้ง
คุณสมบัติ :
– มีประสบการณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
– หัวหน้าทีมงาน มีใบผ่านการอบรมที่สูง ผ่านการอบรมช่างไฟฟ้า
– มีใบขับขี่รถยนต์
– ไม่ทิ้งงาน
หน้าที่ ภาระกิจ :
– ทำงานเป็นทีมกับ Site Engineer
– ติดตั้งด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐาน แล้วเสร็จตามกำหนด กรอบเวลา
 

Site Engineer:

Responsibilities:

  • Supervise the installation of Node B of major telecom vendors such as Ericsson, Huawei, ZTE or Nokia
  • Node B Commissioning
  • Quality control, report checking, and acceptance test with the customer
  • Supervise and manage subcontractors for all installation work

Sale Engineer:

Responsibilities:

  • Prepare and deliver technical presentations explaining products or services to existing and prospective customers
  • Talk with customers and engineers to assess equipment needs and to determine system requirements
  • Collaborate with sales teams to understand customer requirements and provide sales support
  • Secure and renew orders and arrange delivery
  • Plan and modify products to meet customer needs
  • Help clients solve problems with installed equipment
  • Recommend improved materials or machinery to customers, showing how changes will lower costs or increase production
  • Help in researching and developing new products

Ruby On Rails Developer
Responsibilities:

  • Build a pixel-perfect web app with Ruby on Rails framework based on customer requirements.
  • Fix bugs and performance bottlenecks for performance
  • Write RSpec tests to ensure the product is of the highest quality.

Qualifications

  • Bachelor’s Degree in Computer Science, or any related
  • At least 2 years of experience in Software Development
  • Programming language skill of Ruby on Rails as a main programming language
  • Understanding of REST APIs
    Proficient understanding of code versioning tools such as Git, GitHub/Bitbucket
  • Problem-solving skill, team player, energetic, work well under pressure, good interpersonal skill

Job Type: Full-time

React Native Developer

Responsibilities:

  • Build a pixel-perfect app with React Native based on customer requirements.
  • Fix bugs and performance bottlenecks for performance that feels native.
    Write automated tests.
  • Constantly upgrade React Native version to the latest version. It’s moving very fast!!

Qualifications

  • Bachelor’s Degree in Computer Science or any related
  • At least 2 years of experience in Software Development
  • Programming language skill of JavaScript as the main programming language
  • Understanding of REST APIs
  • Proficient understanding of code versioning tools such as Git, GitHub/Bitbucket
  • Problem-solving skill, team player, energetic, work well under pressure, good interpersonal skill

Job Type: Full-time

ที่อยู่:

บริษัท ไอโมทีฟ จำกัด
86/32 ซ.วัดประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5
แขวงถนนนครชัยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ส่งประวัติการทำงานได้ที่  jobs@imotif.io หรือติดตาม web imotif.io สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม