Address
9 G Tower Grand Rama 9 Building, Room VO10022, 31st Floor
Rama 9 Road, Huai Khwang Subdistrict,
Huai Khwang District Bangkok 10310

Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 6PM

Cell Site ในระบบโทรศัพท์มือถือคืออะไร

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Cell Site ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะมีการเรียกต่างกัน

“Site:” สถานีฐานที่เป็นที่ตั้งของสายอากาศ เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

“Cell หรือ Sector :” หมายถึงพื้นที่ใช้งาน หรือ Coverage ที่ครอบคลุมด้วย Site นั้นๆ

  • ปกติใน 1 Site มีอย่างน้อย 1 cell/sector,
  • ส่วนใหญ่ outdoor site มี 3 sector เพื่อเป็นการสะดวกต่อการวางแผนใช้ความถี่ซ้ำ (frequency reuse) เนื่องจากความถี่มีจำกัด
  • Cell/Sector คือหน่วยย่อยที่สุดที่แสดงพื้นที่ครอบคลุม ที่มีคุณลักษณะทางความถี่ที่ต่างกัน ที่สามารถแยกแยะความแตกต่าง หรือเรียกว่า Boardcast ที่ต่างกัน เช่น
  • 2G GSM มีความถี่ BCCH ที่ต่างกัน
  • 3G UMTS มี PSC (scrambling code) ที่ต่างกัน
  • 4G LTE มี PCI ที่ต่างกัน

ซึ่งการใช้งานแต่ละ cell จะรองรับความหนาแน่นการใช้ตามจำนวน Service ที่รองรับ ใช้ได้หลายคน

เมื่อผู้ใช้งานมากขึ้นจนเต็ม capacity ที่รองรับได้ในแต่ละ cell ก็ต้องมีการขยายให้รองรับการใช้งานโดยการเพิ่ม cell/sector ซึ่งเราเรียกว่าการ add หรือ split cell/sector

ส่วนประกอบของอุปกรณ์สถานีฐาน

การแบ่ง Cell Site ตามลักษณะพื้นที่ครอบคลุม

1.Macro Cell/Outdoor

2.Small Cell/MicroCell

3.Pico Cell/IBC (Inbuilding Coverage)

4. Femto Cell

สรุปขนาดพื้นที่ Coverage

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *