Address
9 G Tower Grand Rama 9 Building, Room VO10022, 31st Floor
Rama 9 Road, Huai Khwang Subdistrict,
Huai Khwang District Bangkok 10310

Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 6PM

Coffee Smile

CRM คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจ เน้นที่การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ บทความนี้จะอธิบายว่า CRM คืออะไร

CRM มีบทบาทสำคัญในการตระหนักถึงลูกค้าเป้าหมาย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเป็นลูกค้าจริง ๆ นอกจากนี้, CRM ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การทำ CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ต่อลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยไม่ต้องพยายามหาลูกค้าใหม่อยู่เสมอ

ดังนั้น, การนำ CRM เข้าสู่ธุรกิจไม่เพียงแค่ช่วยในด้านการขายและการตลาด, แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และปรับทัพธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน. หวังว่านี้จะเข้าใจและมีประโยชน์สำหรับคุณค่ะ. 😊

CRM คืออะไร?


CRM หรือ Customer Relationship Management คือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและสำคัญสำหรับธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ต้องการให้การตลาดของตนเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายและประสิทธิภาพ. ในกระบวนการนี้, การเข้าใจเส้นทางของลูกค้า (Customer Journey) เป็นสำคัญเพื่อทราบว่าเขาเป็นลูกค้าที่มีความต้องการอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ.

การทำ CRM ต้องพิจารณาถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า. การเข้าใจ Customer Journey นี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองตรงจุดต่อตรง ตระหนักถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า.

ข้อมูลที่ได้จาก CRM ทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า. การนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมและอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง, สามารถสร้าง Brand Loyalty หรือความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างมั่นใจ. ดังนั้น, CRM ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล, แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า.

ขั้นตอนการทำ CRM

กระบวนการทำ CRM เป็นการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีขั้นตอนดังนี้

 1. การสร้างการรับรู้
 2. การสร้างกลุ่มเป้าหมาย
 3. เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นลูกค้า
 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 5. กระตุ้นการซื้อ

การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและสนใจในสินค้าหรือบริการของเรา. การสร้างความรู้นี้ไม่ใช่เพียงครั้งเดียว, ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าไปในความคิดของลูกค้า.

ขั้นตอนถัดไปคือการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ในกระบวนการทำการตลาด, การเข้าใจลึกซึ้งถึงตัวตนของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ. การสร้าง Persona หรือภาพลักษณ์ลูกค้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายช่วยในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด.

เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ, เราต้องการเปลี่ยนกลุ่มนี้เป็นลูกค้า. การใช้ข้อมูลจาก CRM เกี่ยวกับลูกค้าเก่าที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มเป้าหมาย, การใช้ Persona ที่สร้างขึ้น, และการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด จะช่วยในกระบวนการนี้.

ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า. หลังจากที่เราได้ทำการขายสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อย, การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ. ข้อมูลจาก CRM นำมาใช้ในการสื่อสารและการติดตามลูกค้า, และการสร้างโปรโมชั่นหรือกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นการซื้อของลูกค้าเก่า.

ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตลาดของเราเติบโตและยังสามารถขยายโอกาสการขายสินค้าใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. การทำ CRM ไม่เพียงแค่เป็นการจัดการข้อมูล, แต่เป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการสร้างและรักษาฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง.

การทำ CRM มีประโยชน์อย่างไร

IMOTIF People
IMOTIF People

การทำ CRM (Customer Relationship Management) มีประโยชน์มากมายที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตและรักษาความยั่งยืนได้. นี่คือประโยชน์หลักที่มีจากการทำ CRM:

 1. เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่าและใหม่: CRM ช่วยในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า, ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และตัดสินใจว่าจะส่งเสริมสินค้าหรือบริการใดต่อใคร.
 2. แบ่งกลุ่มผู้บริโภคง่ายมากขึ้น (Segmentation): ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก CRM ช่วยในการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพ.
 3. เข้าใจลูกค้าและความต้องการ: CRM ช่วยในการนำเสนอข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า, ทำให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและสามารถปรับการให้บริการหรือสินค้าให้ตรงกับความต้องการ.
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า: การทำ CRM ช่วยในการจัดการและติดตามการตอบรับต่อลูกค้า, ทำให้สามารถให้บริการที่รวดเร็วและตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า.
 5. การรักษาลูกค้าเก่า: ข้อมูลที่ได้จาก CRM ช่วยในการสร้างกลยุทธ์การรักษาลูกค้า, ทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการสื่อสาร, การให้ส่วนลด, หรือโปรโมชั่นเพื่อรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง.
 6. ลดต้นทุนบริษัทในด้านการบริหารจัดการ: การใช้ระบบ CRM ช่วยในการอัตราการทำงานที่มีประสิทธิภาพ, ลดความซ้ำซ้อน, และลดเวลาในการดำเนินการธุรกิจ.
 7. การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า: การทำ CRM ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า, ทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีกครั้ง และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าในระยะยาว.

ตอนนี้ก็ได้พอรู้ว่า CRM คืออะไร อ่านเพิ่มเติม Odoo มีความสามารถที่รองรับการใช้งาน CRM

https://www.odoo.com/th_TH/app/crm-features
และบริการจาก IMOTIF : Odoo

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *