Site Loader
IMOTIF - Bangkok, Thailand

6 API Architecture StylesAPI

ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจแนวคิดสถาปัตยกรรม API 6 แบบ ที่นิยมใช้   SOAP RESTful GraphQL gRPC WebSocket Webhook   โดยเราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบ เพื่อช่วยตัดสินใจว่าแบบไหนเหมาะสมที่จะเอามาใช้กับโครงการของเรา สถาปัตยกรรม…

Cloud Computing คืออะไร

การประมวลผลระบบคลาวด์ คลาวด์คอมพิวติ้ง คืออะไรและทำงานอย่างไร คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing ) เป็นเฟรมเวิร์กที่จัดหาทรัพยากรการประมวลผล (เช่น เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานในเครื่อง…