Address
9 G Tower Grand Rama 9 Building, Room VO10022, 31st Floor
Rama 9 Road, Huai Khwang Subdistrict,
Huai Khwang District Bangkok 10310

Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 6PM

Odoo ERP

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วยระบบ ERP

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วยระบบ ERP การบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะสำรวจที่มา ที่จะไป และโปรแกรม ERP ที่ได้รับความนิยมในตลาดปัจจุบัน ที่มาของ…

Inventory

ระบบคลังสินค้าทำอะไรได้บ้าง? มีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

ยิ่งกิจการเติบโตมากขึ้น, ความยุ่งยากในการบริหารจัดการก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งโดยเฉพาะการจัดการคลังสินค้าที่มีความซับซ้อนและข้อจำกัดมากมาย หากไม่มีระบบการจัดการคลังสินค้าที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น, จะทำให้เกิดปัญหาและลูกค้าอาจสูญเสียความเชื่อถือต่อบริษัทหรือธุรกิจของคุณได้ บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้าและความสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ไม่ว่าบริษัทจะเป็นขนาดใด, การให้ความสำคัญในด้านนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ประโยชน์ของระบบคลังสินค้า (Inventory) นอกจากนี้, สินค้าที่ผ่านระบบคลังสินค้าจะถูกจัดหมวดหมู่ตามกลุ่ม, แบรนด์, โกดัง,…

Coffee Smile

CRM คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจ เน้นที่การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ บทความนี้จะอธิบายว่า CRM คืออะไร CRM มีบทบาทสำคัญในการตระหนักถึงลูกค้าเป้าหมาย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเป็นลูกค้าจริง ๆ นอกจากนี้, CRM ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาลูกค้า…

Digital transformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ

Digital transformation เป็นกระบวนการที่บริษัทมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกรายละเอียดของธุรกิจ เพื่อปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น นี่คือบางสิ่งที่บริษัทต้องการทำเพื่อทำ digital transformation การทำ digital transformation ไม่ได้หมายถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบทางธุรกิจ หรือเลือกใช้ บริการ IT…