6 API Architecture StylesAPI

ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจแนวคิดสถาปัตยกรรม API 6 แบบ ที่นิยมใช้   SOAP RESTful GraphQL gRPC WebSocket Webhook   โดยเราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบ เพื่อช่วยตัดสินใจว่าแบบไหนเหมาะสมที่จะเอามาใช้กับโครงการของเรา สถาปัตยกรรม…