Address
9 G Tower Grand Rama 9 Building, Room VO10022, 31st Floor
Rama 9 Road, Huai Khwang Subdistrict,
Huai Khwang District Bangkok 10310

Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 6PM

Category: Software

6 API Architecture StylesAPI

ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจแนวคิดสถาปัตยกรรม API 6 แบบ ที่นิยมใช้   SOAP RESTful GraphQL gRPC WebSocket Webhook   โดยเราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบ เพื่อช่วยตัดสินใจว่าแบบไหนเหมาะสมที่จะเอามาใช้กับโครงการของเรา สถาปัตยกรรม API เป็นกระบวนการออกแบบและการประยุกต์ใช้ API (application programming interface) ซึ่งรวมถึงการกำหนด  API Endpoint, Method, และ รูปแบบของข้อมูล รวมทั้งความปลอดภัยและความต้องการในเรื่อง Performance สถาปัตยกรรม API ควรถูกออกแบบให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันหรือบริการ ตัวอย่างเช่น API ที่ใช้สื่อสารกับฐานข้อมูลจะมีความต้องการที่แตกต่างจาก API ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ Phuysical Device

6 API Architecture StylesAPI

6 Most Popular API Architecture Styles

ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจแนวคิดสถาปัตยกรรม API 6 แบบ ที่นิยมใช้   SOAP RESTful GraphQL gRPC WebSocket Webhook   โดยเราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบ เพื่อช่วยตัดสินใจว่าแบบไหนเหมาะสมที่จะเอามาใช้กับโครงการของเรา สถาปัตยกรรม API เป็นกระบวนการออกแบบและการประยุกต์ใช้ API (application programming interface) ซึ่งรวมถึงการกำหนด  API Endpoint, Method, และ รูปแบบของข้อมูล รวมทั้งความปลอดภัยและความต้องการในเรื่อง Performance สถาปัตยกรรม API ควรถูกออกแบบให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันหรือบริการ ตัวอย่างเช่น API ที่ใช้สื่อสารกับฐานข้อมูลจะมีความต้องการที่แตกต่างจาก API ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ Phuysical Device …